Velká arkána

17. září 2011 v 14:22 | Eliška |  Tarotové karty
VELKÁ ARKÁNA
Slovo Arkána znamená poznání a je staré a tajemné, což určitě platí také pro prvních 22 karet Tarotu. Velká Arkána je ve svých obrazech úžasným zdrojem moudrosti. Můžeme říct, že karty Velké arkány (také označované jako trumfové) odhalují životní cesty člověka. Jako takové jsou klíčem k životním zkouškám. V Tarotu najdeme prvky egyptského, židovského, sofijského, buddhistického, hinduistického i křesťanského náboženství. Proč také ne? Existuje pouze jediná pravá cesta, ale názory na ni a přístupy k ní se liší. Tarot je výborná pomůcka k nalezení své vlastní stezky k hlavní a sjednocující cestě života. Je to užitečná lupa, kterou můžeme nahlížet na vnitřní i vnější dynamiku našeho života.
Tibetští buddhisté malují obrázky na látku, kterou potom používají ke studiu nebo k meditaci. Tyto "mandaly", jak se jim říká , jsou symbolickým zobrazením určitého stupně duchovního vývoje, stadia cesty, ve kterém se právě nacházejí. Trumfové karty jsou svým způsobem také mandaly. Pečlivě si je prohlédněte. Sedněte si k nim a vnímejte jejich poslání. Čím více si přečtete o jejich symbolech, tím hlouběji pochopíte, co znamenají. Čím déle budete s kartami pracovat a studovat jejich významy, tím lépe budete schopni lépe odhadnout jejich další významy a interpretace.0. BLÁZEN
Tato karta nemá v mnoha sadách žádné číslo, protože zahajuje současně ukončuje řadu karet Velké arkány. Je to karta počátků, které se obvykle pojí s nadšením, optimizmem a iniciativou, i když někteří lidé tyto vlastnosti zesměšňují. Nový start se většinou bere s téměř dětinskou důvěrou a pevným přesvědčením, že všechno bude dobré. Často tomu tak je, ale tato karta varuje před nebezpečím přehlednutí možných překážek. Můžete být natolik rozhodnuti vykročit do neznáma, že budete ignorovat podstatné problémy, které tuto cestu provázejí.
I. KOUZELNÍK - MÁG
Máte víc síly, talentu a šikovnosti, než si uvědomujete. Vtip je v tom, že se musíte naučit své schopnosti využívat tím nejlepším způsobem. Pociťujete nutkání kombinovat své city, tvůrčí způsobilost, finanční možnosti a důvtip a brzy dostanete příležitost k jejich využití. Tato karta říká, abyste věřili sami sobě. Mág občas naznačuje, že do vašeho života vstoupí mocný muž. Je vlivný a je si toho vědom. Karta může někdy ohlašovat určitou formu úskoku, buďte proto opatrní vůči každému, kdo je příliš výmluvný nebo prolhaný, zvláště, když s ním chcete začít podnikat.
II. VELEKNĚŽKA

Hlavním poselstvím této karty je rada, abyste se řídili intuicí a věřili svým instinktům. Ty k vám mohou promlouvat jak skrze sny, tak vědomým vnímáním, proto byste se měli otevřít poselstvím, které k vám vysílá vesmír. Velekněžka rovněž ohlašuje období studia nebo poznávání, zejména v duchovních spojitostech nebo pochopení nových aspektů sebe sama. Alternativně se můžete ocitnout v období, kdy se poučíte z nějaké zkušenosti. Karta také ukazuje, že vám prospěje rada někoho, kdo je patrně starší než vy.
III. CÍSAŘOVNA
Karta ztělesňuje tvořivost, plodnost a hojnost. Jelikož tvořivost se projevuje mnoha formami, císařovna může předpovídat narození milovaného dítěte nebo zrod nápadu, který vám přinese obrovské citové uspokojení. Pokud se dotaz týká romantického vztahu, tato karta naznačuje, že bude šťastný a naplňující. Může vést k manželství nebo jiné podobě emoční oddanosti. Karta může také předpovídat stěhování, především takové, které vás přiblíží přírodě, tedy do domu s krásnou zahradou nebo stojícího ve venkovském prostředí. Slovy amerického mytologa dvacátého století Josepha Campbella vám císařovna oznamuje, abyste šli za svým dokonalým štěstím.
IV. CÍSAŘ

Hlavním významem této karty je autorita. Oznamuje, že brzy dosáhnete váženosti a moci, například povýšením v zaměstnání či jiným vlivným postavením, nebo vypovídá o morální autoritě. Alternativně se může zmiňovat o jiné osobě ve vašem životě, která má nad vámi moc, například rodičích nebo nadřízeném. Pravděpodobně jsou poněkud přísní a diktátorští, ale spolehliví a hodnověrní. Víte, jak s nimi vycházet. Pokud procházíte obtížným obdobím, karta vás upozorňuje, že brzy získáte navrch nebo alespoň budete tuto situaci lépe zvládat.
V. VELEKNĚZ

Karta někdy reprezentuje osobu, ale obvykle se vztahuje k nějaké situaci. Pokud popisuje osobu, je to člověk dodržující zvyklosti a konající podle knih. Takoví lidé mají bohaté zkušenosti s povzbuzováním, takže když procházíte obtížným obdobím, můžete vyhledat jejich radu. Jestliže se vztahuje k situaci, velekněz vám radí, abyste byli opatrní, uvážliví a hráli podle pravidel. Neměli byste používat šokující taktiku nebo cokoliv, nad čím lidé zvedají obočí. Někdy tato karta doporučuje, abyste hledali způsoby, které vnesou do vašeho života víc duchovního významu.
VI. MILENCI

Klasický význam této karty je určen už jejím názvem - láska. Nemusí jít nezbytně o romantickou lásku, ale o velmi silné a citově uspokojující pouto. Pokud se z nějakého důvodu nedávno zlomilo, například hádkou, karta vybízí ke smíření a předpovídá mu úspěch. Dalším významem této karty je možnost volby, zejména jde-li o sebeobětování. Například může jít o výběr mezi dvěma zaměstnáními, z nichž jedno nabízí růst vaší kreativity a druhé vašeho bankovního konta. Nebo to může být volba mezi dvěma partnery, z nichž jeden nabízí stabilitu a druhý vzrušení.
VII. VŮZ

S touto kartou se pojí nějaká forma sporu nebo boje. Chcete-li z něj vyjít jako vítěz, musíte zapojit vůli a odvahu. Bude to únavný zápas, ale výsledek stojí za to. Na úrovni požitků může vůz znamenat snahu o skoncování s kuřáctvím nebo jinou závislostí. Také může naznačovat vztah, který připomíná spíše bitevní pole, možná bitvu o něco, co považujete za správné. Ať se vám výsledek bude líbit nebo ne, vůz naznačuje, že prospěje všem, jichž se týká. Rozhodně vám však nedoporučuje, abyste postupovali bezohledně nebo vnucovali někomu svou vůli. Musíte hrát fér.
VIII. SÍLA

Využijte svou cílevědomost a vůli - nezklamou vás. Tato karta hovoří o překonání překážek a snadném provedení obtížných výkonů. Když se tato karta objeví, možná máte pocit, že vás požádali o splnění přímo herkuleského úkolu, ale vy v něm přesto uspějete. Karta vyjadřuje mnoho různých druhů síly, včetně morální statečnosti, silné vůle, niterného zatínání zubů a fyzické vytrvalosti. Je například oblíbenou kartou zraněných atletů, jimž věští uzdravení. Mimoto předvídá uzdravení po nějaké nemoci.
IX. POUSTEVNÍK

Ústředním tématem této karty je "světlo v temnotě". Může znamenat hledání a přijetí útěchy během těžkého utrpení nebo potřebu duchovního poznání, které by vám dalo odpověď na hluboce zakořeněné otázky, u nichž nejste spokojeni se snadnou nebo povrchní odpovědí. Poustevník rovněž znamená touhu po vědění, jako je pochopitelně běžné vzdělávání nebo příprava na nějakou profesi. Jak naznačuje název, karta může reprezentovat i potřebu osamění, přemítání a rozjímání. Rovněž může indikovat, že o něčem dosud nevíte všechna fakta a musíte trpělivě vyčkat, až vyjdou na světlo.

X. KOLO OSUDU

Tato karta nám připomíná, že všechno se mění a nic netrvá věčně. V těžkých chvílích nám proto nabízí uklidňující jistotu, že všechno se zase změní. Současné potíže se zmírní, uzdravíte se z nemoci nebo se začne zlepšovat váš partnerský vztah. K této změně často dochází spíš v niterně rovině než vlivem vnějších okolností. Například se můžete naučit tolerovat zdánlivě neřešitelný problém tak, že k němu změníte svůj postoj. Ale tato karta rovněž upozorňuje, že období prosperity a štěstí může vystřídat období nesnází. Nic není nehybné - život plyne v proudu neustálých změn.
XI. SPRAVEDLNOST

Jak napovídá název, jde o kartu spravedlnosti a čestného jednání. Pokud jste se právě ocitli v tíživé situaci, Spravedlnost vám napovídá, že za předpokladu slušné hry a vyváženého chování se dočkáte úspěchu. Cestou vpřed může být kompromis a přinejmenším byste si měli vyslechnout názor toho druhého. Tato karta je speciálně příznivá v případě, že se zapletete do nějaké soudní žaloby nebo uvažujete o kariéře v oblasti práva. Karta je také dobrou předzvěstí nového harmonického vztahu. Jestliže se pokoušíte vést vyrovnanější život, nabízí vám povzbuzení.

XII. VISELEC

Viselec je symbolem prázdnosty, v níže jste se možná ocitli při přechodu z jednoho životního stadia do druhého. Pokud ano, karta vám doporučuje trpělivost a zenovou schopnost žít raději tady a teď, místo abyste se soustřeďovali na budoucnost a ignorovali to, o čem se vás stávající situace snaží poučit. Viselec rovněž vyjadřuje schopnost pohlížet na život z odlišné perspektivy, zejména jde-li o nějakou finanční nebo materiální oběť z duchovních nebo morálních důvodů. Například vám může radit, abyste přijali zaměstnání s nižším platem, ale s jinými výhodami.
XIII. SMRT

Smrt je kartou hlubokých změn, často prožívaných na psychologické úrovni. Ukazuje vám, že musíte ukončit jednu situaci, než započne nová, a často znamená, že se máte vrátit zpět k samotné podstatě a začít znovu. Týká se zejména změn, které sice vypadají velice radikálně, například odchod ze zaměstnání nebo rozchod s partnerem, ale povedou k novému růstu a novým prožitkům. Kapitola je u konce, a to může znamenat vaši svobodu. Jako sedlák, který musí pole napřed zorat, než je oseje zrním k nové úrodě, tak i vy si musíte připravit půdu pro nový vývoj.
XIV. MÍRNOST

Z názvu vyplývá, že karta vás vyzývá, abyste vnesli do svého života více rovnováhy a mírnosti. Možná vám radí, ať se lépe staráte o své zdraví, zejména je-li ohrožováno vaší životosprávou. Pokud vedete nevyrovnaný život, například kladením nepřiměřeného důrazu na práci nebo partnerský vztah, radí vám, abyste vnesli do svého života více harmonie a pohody. Může vám doporučovat objektivnější přístup k problému. Mírnost také vyjadřuje schopnost spojit duchovní a materiální potřeby tak, že stojíte jednou nohou v každém z těchto světů a dokážete se pohybovat mezi nimi.
XV. ĎÁBEL
Tohle je karta zotročení a závislosti. Naznačuje, že jste vazalem někoho nebo něčeho a máte pocit, že se nemůžete vymanit. Může to být sebezničující návyk, problematický partnerský vztah, mizerná práce nebo cokoliv dalšího, čím se cítíte spoutaní. základem může být dokonce vlastní utkvělá představa, že to vše vzniká chybou někoho jiného. Nicméně karta ukazuje, že z takové trampoty existuje úniková cesta, zejména když pochopíte roli, kterou v ní sami hrajete. S trochou snahy a odvahy dokážete tento pocit poddanství prolomit a osvobodit se.
XVI. VĚŽ

Na cestě jsou náhlé a dramatické změny. Objeví se jako blesk z čistého nebe, ačkoliv jejich příchod už nějakou dobu intuitivně cítíte. Tyto změny můžete vnímat jako trapné nebo ponižující, ale nakonec si uvědomíte, že mají svůj účel. Tato karta například může symbolizovat nadbytečnost v zaměstnání, což je v tom okamžiku šokující, ale dláždí vám cestu k úspěšnější kariéře. Alternativně může Věž předpovídat ztrátu tváře, když zjistíte, že vás někdo zradil, nebo že jste někoho stavěli na vysoký piedestal, z něhož teď spadl.
XVII. HVĚZDA

Hvězda je vytouženou kartou Velké arkány a pohled na ní je vždy radostný. Brzy se vám splní nějaký sen, skončí nemoc, vyřeší se obtížná situace. Možná k tomu nedojde přes noc, ale hvězda vám říká, abyste věřili ve šťastný výsledek. Tato karta se rovněž vztahuje na to, co vás povzbuzuje - třeba tvůrčí činnost nebo duchovní cesta. Pokud zvažujete, že se do něčeho podobného pustíte, máte velké vyhlídky na úspěch. Nicméně může znamenat i varování, abyste se do této činnosti zcela neponořili a nezříkali se všeho ostatního.
XVIII. MĚSÍC

Karta vyjadřuje klam a neschopnost vidět situaci ve skutečném světle. Připomíná, že krajina v měsíčním svitu vypadá odlišně a že váš úhel pohledu nemusí být přesný. Může to být ignorováním faktů nebo tím, že vám tato fakta nejsou z nějakého důvodu známa. Měsíc proto varuje, že se vás někdo snaží oklamat nebo podvést, nebo vám radí, abyste přestali klamat sami sebe. Tato karta také znamená zmatek nebo nedorozumění, které je třeba vyjasnit. Hvězda někdy ukazuje, že vás drží zpátky strach nebo nedostatek sebedůvěry.
XIX. SLUNCE

Toto je karta tvořivosti a naplnění. Je výrazem nesmírné radosti, vzrušení a slávy například z nastávajíc sňatku nebo narození dítěte. Občas tato karta naznačuje navázání nového partnerského vztahu nebo utěšené vzkvétání právě vzniklého vztahu. Může také vyjadřovat pocit radostné úlevy, že krize spěje k brzkému konci a problém bude zdárně vyřešen. Pokud se váš dotaz týká cestování, slunce může předpovídat výlet nebo dokonce přestěhování do velmi teplého kraje.
XX. SOUD

Soud je kartou plnou naděje, protože nabízí druhou příležitost. Může také naznačovat obnovení například důvěry nebo vztahu. Je to vynikající karta, pokud se dotaz týká partnerské roztržky, protože oznamuje, že spor se rychle vyřeší a zúčastněné osoby na něho dokážou zapomenout. Karta zdůrazňuje nutnost zanechat skrytou nevraživost a vztek. Může také znamenat jemnou připomínku, že všichni jsme občas podráždění, aniž bychom si to uvědomovali, a že kritizovat druhé je snadné, zatímco chovat se dokonale je i pro nás těžké. Někdo možná očekává, že ho požádáte o odpuštění.
XXI. SVĚT

Svět je poslední číslovanou kartou Velké arkány, a proto má význam uzavření - dosažení konce nějakého cyklu. Často symbolizuje světský úspěch a triumf, možná ve vašem zaměstnání. Může také znamenat konec jednoho šťastného období a začátek druhého. Někdy dává najevo, že se před vámi otevírá mnoho příležitostí. Karta je rovněž spojena s cestováním. Ohlašuje úspěšnou cestu do jiné země, zejména jde-li o první návštěvu, a je velmi přívětivým znamením, pokud se
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama