Září 2011

Numerologie obecně

18. září 2011 v 11:50 | Eliška |  Numerologie
Čísla ovládají celý náš život. Je velice jednoduché vypočítat, které číslo nebo čísla představují právě Vás, a potom
nahlednout na předpověď s těmito čísly spojenou. Numerologie se dá zvládnout poměrně snadno, nevyžaduje velké znalosti ani přístroje a žádné speciální dovednosti.

Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa.

Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.
Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu.

Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku "Kdo jsme?". Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť. Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.

Numerologie vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.

Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejich životní cestu.

Životní číslo podle data narození

18. září 2011 v 11:45 | Eliška |  Numerologie

Životní číslo

V numerologii všechno sčítáte, dokud nedojdete k jediné číslici. Výjimkou z tohoto pravidla jsou čísla 11 a 22. Osudové (životní) číslo spočítáte jednoduše tak, že sečtete dohromady den, měsíc a rok svého narození a pak budete pokračovat ve sčítání, dokud nedojdete k číslu od jedné do devítky. Listopad je výjimka z tohoto pravidla. Vždy zůstává jedenáctkou a nikdy se neredukuje na dvojku. Říjen je například desátý měsíc a to znamená složené číslo. Sečtením dvou číslic dohromady se sníží na jedničku a odráží charakter vibrací jedna. Je však spojen s nulou a to může vést k určitým psychyckým vlohám.
Mezi nejdůležitější čísla vedle dne narození patří i tzv. životní neboli
osudové číslo. Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1 - 9, přičemž čísla 11 a 22 se neredukují.

Příklad:
Datum narození: 14. 8. 1967
Životní číslo je: 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 7 = 36 = 3 + 6 = 9


O čínském lunárním kalendáři

18. září 2011 v 11:32 | Eliška |  Čínská astrologie
O ČÍNSKÉM LUNÁRNÍM KALENDÁŘI
Dálnovýchodní a hlavně čínská astronomie a astrologie vyvrcholila v sestavení císařského lunárního kalendáře - císařského proto, že sloužil pouze císaři či pověřeným duchovním či světským správcům říše; lunárního proto, že základním kritériem časomíry byl Měsíc, tedy Luna (na rozdíl od našeho solárního kalendáře, kde jsou časové etapy vyvozeny z nebeského pohybu Slunce). Osudovou planetou pro obyvatele Dálného východu byl tedy od nepaměti Měsíc a majorita Měsíce je orientálcům jasná.

Existuje mnoho důkazů, jak Měsíc ovlivňuje psychiku i fyziku, především proto, že Měsíc je nejbližším nebeským tělesem. Má proto nepřeberné množství forem působení na člověka, mnohem víc, než by se při zběžném pohledu zdálo -např. menstruaci žen nebo sexuální sílu mužů. Prokázaný je rovněž vzrůst kriminality a krvavého násilí během úplňku. Je pochopitelné, že úplněk má na člověka značný vliv , jestliže tělo obsahuje zhruba 80% vody. Nejsilněji působí úplněk na děti od 4-7 let. Magická a magnetická síla Měsíce se však projevuje především v souvislosti se stoupáním hladiny vodních ploch, moří a oceánů. Nejnižší jednotkou lunární časomíry je proto perioda přílivu a odlivu, tj. lunární den. Základní jednotkou však zůstává lunární rok.

Kalendářové počítání:
Nejnižší drobná mince lunární měny je lunární den. Je to doba mezi dvěma kulminacemi Měsíce. Trvá 24 hodin, 50 minut a 28 vteřin. Lunární den je reprezentován dobou přílivu a odlivu. Začíná ve 23 hodin našeho času. V lunárním kalendáři lunární rok 12 měsíců po 29,5 dnech. Každý 2,5. Rok se připojuje časová korektura přestupného roku. Vkládá se postupně za druhý až jedenáctý měsíc. Počátek každého lunárního měsíce odpovídá našemu novu. Lunární rok je období, kdy se může projevit úplný životní cyklus definovaný uceleným životním typem. Takových typových roků se postupně vystřídá 12, a přitom každý z těchto dvanácti roků s různým charakterem je ještě zabarvený prvkem, vládnoucím v tom kterém roce. Plnohodnotným lunárním cyklem je tedy prostřídání roků stejného znamení a zároveň stejného prvku. Cyklus trvá 60 let, což je typická ucelená generace.

První promyšlený kalendář byl v Číně sestaven již v 61. roce vlády císaře Chuang-Ti, tj. v roce 2637 př. n. l.. Jen pro zajímavost, např. v roce 1996 našeho letopočtu jsme žili v třináctém roce 78. Cyklu lunárního letopočtu.
Ucelený lunární kalendář se dodnes sestavuje v Hongkongu a na Tchai-wanu. Je to jakási všeobecná učebnice. Dávno již neslouží jen císaři. Řídí se jím miliony lidí. Neobsahuje jen astronomické a astrologické parametry, ale například i 24 úseků zemědělské ročenky. Neříká jen, jaký člověk je, ale i to, jak a kdy má zplodit potomka. Jde zkrátka o jakýsi almanach nevyčerpatelné moudrosti.

Zjistěte své čínské znamení

18. září 2011 v 11:27 | Eliška |  Čínská astrologie
Čínské znameníPříslušný rok
Rok Myši
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008...
Rok Buvola
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009...
Rok Tygra
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010...
Rok Zajíce
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011...
Rok Draka
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012...
Rok Hada
1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013...
Rok Koně
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014...
Rok Kozy
1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015...
Rok Opice
1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016...
Rok Kohouta
1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017...
Rok Psa
1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018...
Rok Vepře
1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019...

Vepř

18. září 2011 v 11:22 | Eliška |  Čínská astrologie
prase.png Nejtypičtějším znakem Vepře je velká pracovitost, vysoká inteligence, nemalý umělecký talent a velmi dobré srdce, které občas někdo využije ve svůj prospěch. Vepř je plachý a nesmírně citlivá tvor, spíše se drží v ústraní, než aby se prosazoval nebo bojoval za svou kariéru. Člověk Vepř téměř nikdy neútočí, není agresivní, nerad se hádá a nevyvolává konflikty.
V práci a zaměstnání je Vepř obdařen velkou pracovní výkonností. V zaměstnání se dokáže Vepř zakousnout tak, že nehledí a jde za svým cílem. Vepř se nedá snadno rozzuřit, ale pokud se to někomu přece podaří, pak je lépe mu okamžitě zmizet z očí. Vepř zuří a běsní s velkou vervou, napáchá kolem sebe nevídané škody, pak si většinou nic nepamatuje. Vepř miluje pravdu, pravdou je přímo posedlý. Nic ho neraní více než lež, která ho dokáže vždy rozzuřit do nepříčetnosti. Bezelstné a láskyplné oči Vepře se okamžitě promění ve zlý, nenávistný pohled, k fyzickému napadení pak není daleko. Miluje svou rodinu a děti, pro ně dokáže udělat a obětovat hodně. Vepř je od přírody diplomat, čehož dokážou ocenit jeho nadřízení. Často k němu přicházejí o radu, protože dokáže uzavírat velmi prospěšné a příznivé kompromisy. Vepř má obrovský smysl pro humor, dokáže se především smát sám sobě a dělat si sám ze sebe legraci.

Myš

18. září 2011 v 11:17 | Eliška |  Čínská astrologie

krysa.png

ZÁKLADNÍ RYSY ČLOVĚKA NAROZENÉHO V ROCE MYŠI:
Silnou stránkou lidí narozených pod vlivem tohoto znamení je využívání vlastní přirozenosti a půvabu. Jejich úspěch je v improvizaci. Vždy by se měli snažit využít výhody prvního dojmu a získat, co se dá. Jakékoliv oddalování nebo další schůzky bývají většinou v jejich neprospěch. Základním charakteristickým rysem Myši je především velká zvídavost a zvědavost. Takový člověk je velmi neklidný a potřebuje být neustále v centru dění. Nemá smysl snažit se Myš držet doma. Jakékoliv omezení nebo zajetí nese velmi těžce. K tomu, aby byla spokojená, musí šmejdit, běhat, hledat a nacházet. Myši jsou lidé, kteří ze všech nejlépe snášejí stres, potřebují ho, ba dokonce si v něm libují.

Myš je nesmírně šťastná, když nalezne něco užitečného a nenechá si to vzít. O vše, čeho dosáhla, nalezla nebo získala, dokáže velice odvážně bojovat a dokáže být velice nebezpečná. V boji využívá své chytrosti, dokáže intrikovat a uchýlit se ke lsti. Protože jsou neustále v centru dění, mají hodně známých, ale velice málo přátel, na které se mohou splehnout. Za svůj nahromaděný majetek si kupují lásku a přátelství druhých.

Myš nikdy nežije v nedostatku, má úžasné organizační schopnosti a známosti. Úspěšná je v každém povolání, kde může uplatnit svou výřečnost a mazanost.
Slabinou Myši je touha po velké opravdové lásce. Je však velmi těžké si takového člověka získat, protože nejprve je třeba jej přesvědčit o tom, že mu nechcete sáhnout na jeho majetek. Myš dokáže materiálně zajistit svou rodinu. Myš dokáže být k tomu, koho má ráda, velice štědrá a mí sociální cítění. Myš je činorodá do pozdního věku.

Buvol

18. září 2011 v 8:49 | Eliška |  Čínská astrologie
buvol.pngZÁKLADNÍ RYSY ČLOVĚKA NAROZENÉHO V ROCE BUVOLA:
Člověku, narozenému ve znamení buvola je jeho práce koníčkem, což se již nedá říci v souvislosti se sexem. Dřinu snáší, dá se dokonce říci, že jí vyhledává. Práce ho uklidňuje. Zvládá jí systematicky, promyšleně, organizovaně. Na Buvola je spolehnutí. Má v sobě přirozenou autoritu a ta mu nedovoluje, aby si pouštěl každého k tělu. Je konzervativní v myšlení, v morálce a samozřejmě také v chování. Hrdě odmítá pomoc druhých. Odmítá také půjčky a pokud si musí půjčit, splatí dluh co nejrychleji. Pamatujte si, Buvol je cholerický!
Nechybí mu originalita, zejména v oblékání. Je to svérázný individualista, ale ne pokrytec. Ctí
svoje pravidla a ty jen nerad porušuje a nesnáší, když je porušují jejich společníci. Neradi se
zdržují maličkostmi. Vše je buď černé nebo bílé. Jejich největší životní přátelé jsou obvyklé
přátelé z dětství. Mají totiž důvěru k těm, kteří s nimi prošli stejnou cestu. Dá se říct, že
člověk ve znamení Buvola je stabilní, vyrovnaný a solidní. Jeho nedostatkem je, že se ve
svých návalech vzteku nedovede ovládnout. I když toho následně upřímně lituje.
Lidé ve znamení Buvola hledají vždycky přímou cestu. V každé situaci věří, že nejjistější
cestou k cíli jsou vlastní schopnosti a tak není divu, že trvale lpějí na tom, co už jednou uznali
za správné. V hospodaření s penězi je Buvol trochu skoupý, šetrný a prozíravý. Jinak mu
peníze k srdci nepřirostly. Je to tak, Buvolovi je šťavnatá tráva milejší než zlatý žlab. Tito lidé
nejsou ke svému okolí příliš citliví. Jsou v celku dobromyslní, pokud je nezačne omezovat či
dirigovat chomout. Každá maličkost, která naruší jejich obvyklé prostředí, na jaké jsou zvyklí,
je rozčiluje. Milují svůj pořádek. Většinou nesnáší vyumělkovanost a nejrůznější titěrnosti
jako suvenýry, dečky apod.

Tygr

18. září 2011 v 8:49 | Eliška |  Čínská astrologie
tygr.pngZÁKLADNÍ RYSY ČLOVĚKA NAROZENÉHO V ROCE TYGRA:
Lidé ve znamení Tygra především působí sympaticky. Tygr chce být obdivován, ale pozor, jakmile mu to dovolí prostředí, může se stát domýšlivým - obdiv totiž přijímá jako samozřejmost. Sebemenší výtka ho zraní víc než jakákoli finanční ztráta. Rád vyhledává riskantní situace. Měl by mít vždy blízko někoho, kdo by mu poradil, aby riziko pokaždé zvážil a nevrhal se do nebezpečí bez rozmyslu.
Jenže Tygr většinou nemůže v tomto neklidném světě zůstat klidný. Je odvážlivec, bojovník,
ale nebývá revolucionář, který by bojoval pro nic za nic, anebo za jakousi všeobecnou a nekonkrétní myšlenku. Bohužel mu nelze vždy plně důvěřovat. Touha po dobrodružství ho totiž často nutí k ztřeštěnostem. Neumí poslouchat, dělá všechno podle vlastního uvážení.
Když se do nějakého problému zakousne, paličatě se ho snaží dovést až do konce. Jenže
právě tato paličatost vede někdy k tomu, že zklame. Obecně platí, že Tygr je od přirozenosti
bezstarostný a přitom neklidný a neukázněný tvor, který se do všeho vrhá s vehemencí a
odvahou. Proto jsou jeho rozhodnutí někdy emotivní a zbrklá. Když je rozrušený, potřebuje se
vypovídat. Někdy vyvolá záměrně konflikt, aby si ulevil a ovzduší se pročistilo.

Zajíc

18. září 2011 v 8:48 | Eliška |  Čínská astrologie
zajic.pngZÁKLADNÍ RYSY ČLOVĚKA NAROZENÉHO V ROCE ZAJÍCE:
Lidé zrození ve znamení Zajíce jsou ještě přesnější kopií tvorů, které reprezentují ve zvěrokruhu, než ostatní. Přísloví správně říká: "Zajíc je tvor, kterému nikdy nechybí hlad a chuť pást se. Nikdy ale z pastvy neodhání jiné." Člověk ve znamení Zajíce mívá většinou kupodivu víc vlastností dobrých než špatných. Jeho nátura ho předurčuje k družnému životu ve společnosti přátel a rodiny. Rád vypráví. Sympatické je, že právě tak, jako rád vypráví, umí obětavě naslouchat a když je třeba, dokáže poradit. Bohužel cizím lépe než sobě.
Zajíc je ale také náladový tvor, který občas vybuchne. Zrozenci Zajíce rádi pečují o svůj vzhled a nutno říci, že vždy zachovávají patřičnou míru vkusu. Většinou jsou decentní. Další z jejich skvělých vlastností je, že pokud je zasáhne byť i tvrdý neúspěch, dovedou ho překonat mnohem rychleji, než kdokoli jiný.
Zajíc je nesmírně citlivý. Větří a slyší nebezpečí už z dálky. Raději ovšem opustí travnatou
pastvu, než by se postavil nepříteli. Je to zbabělost nebo moudrá opatrnost? Je ideálně
uzpůsobený k tomu, aby utekl a vykličkoval z většiny nebezpečných situací, do kterých se
dostává mimořádně často. Snaží se žít a nechávat tvory kolem sebe žít také. Je slušný, protože
slušnost nic nestojí. Vystačí se slušností a mírně optimistickým humorem. Nesnáší hádky a
štvanice.

Drak

18. září 2011 v 8:47 | Eliška |  Čínská astrologie
drak.pngZÁKLADNÍ RYSY ČLOVĚKA NAROZENÉHO V ROCE DRAKA:
Drakovy duchovní stránky převažují ty fyzické. Je plný energie a síly, obvykle nemá problémy se zdravím, je hrdý a čestný. Nesnáší pokrytectví, dohady a fámy. Pokud vám nevadí, že říká za každých okolností pravdu, vyslechněte ho a zamyslete se nad jeho slovy.
V jeho jednání je téměř vždy inteligentní jádro. Když se do něčeho pustí, snaží se rychle dosáhnout cíle, přitom projevuje železnou vůli a neuvěřitelnou vytrvalost.
Člověk ve znamení Draka ale často opomíjí taktiku a to mu k zajištění klidného a úspěšného
života nepomáhá. Často se nechá ukolébat pocitem úspěchu. Drak je často sám sobě největším
nepřítelem - především proto, že chce vždycky být sám sebou. Obvykle je mimořádně
úspěšným typem člověka. Dovede rychle pochopit ty, s nimiž má co dočinění. Ve svých
výšinách je přátelský a ochoten pomoci. Rád se zbavuje každodenní malicherné únavnosti a
poznává raději moudro, krásno a všeobecné prospěšno.
Má ovšem i vlastnosti temných barev. Je velice vznětlivý a tvrdohlavý. Není dobré pouštět se
s Drakem do boje. Zuřivý Drak dovede být až neskutečně nebezpečný. Přesto bojuje hrdě a
nezáludně. Dovede hromově řvát, ale přitom je čestný. V boji však nikdy nešvindluje i když
postupně přijde o všechny své hlavy. Hrozí mu veliké nebezpečí, pokud se stane fanatikem
toho, co považuje za správné. Potom se dopouští jednoho omylu za druhým.