close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Numerologie obecně

18. září 2011 v 11:50 | Eliška |  Numerologie
Čísla ovládají celý náš život. Je velice jednoduché vypočítat, které číslo nebo čísla představují právě Vás, a potom
nahlednout na předpověď s těmito čísly spojenou. Numerologie se dá zvládnout poměrně snadno, nevyžaduje velké znalosti ani přístroje a žádné speciální dovednosti.

Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa.

Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.
Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu.

Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku "Kdo jsme?". Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť. Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.

Numerologie vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.

Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejich životní cestu.
 

Životní číslo podle data narození

18. září 2011 v 11:45 | Eliška |  Numerologie

Životní číslo

V numerologii všechno sčítáte, dokud nedojdete k jediné číslici. Výjimkou z tohoto pravidla jsou čísla 11 a 22. Osudové (životní) číslo spočítáte jednoduše tak, že sečtete dohromady den, měsíc a rok svého narození a pak budete pokračovat ve sčítání, dokud nedojdete k číslu od jedné do devítky. Listopad je výjimka z tohoto pravidla. Vždy zůstává jedenáctkou a nikdy se neredukuje na dvojku. Říjen je například desátý měsíc a to znamená složené číslo. Sečtením dvou číslic dohromady se sníží na jedničku a odráží charakter vibrací jedna. Je však spojen s nulou a to může vést k určitým psychyckým vlohám.
Mezi nejdůležitější čísla vedle dne narození patří i tzv. životní neboli
osudové číslo. Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1 - 9, přičemž čísla 11 a 22 se neredukují.

Příklad:
Datum narození: 14. 8. 1967
Životní číslo je: 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 7 = 36 = 3 + 6 = 9


O čínském lunárním kalendáři

18. září 2011 v 11:32 | Eliška |  Čínská astrologie
O ČÍNSKÉM LUNÁRNÍM KALENDÁŘI
Dálnovýchodní a hlavně čínská astronomie a astrologie vyvrcholila v sestavení císařského lunárního kalendáře - císařského proto, že sloužil pouze císaři či pověřeným duchovním či světským správcům říše; lunárního proto, že základním kritériem časomíry byl Měsíc, tedy Luna (na rozdíl od našeho solárního kalendáře, kde jsou časové etapy vyvozeny z nebeského pohybu Slunce). Osudovou planetou pro obyvatele Dálného východu byl tedy od nepaměti Měsíc a majorita Měsíce je orientálcům jasná.

Existuje mnoho důkazů, jak Měsíc ovlivňuje psychiku i fyziku, především proto, že Měsíc je nejbližším nebeským tělesem. Má proto nepřeberné množství forem působení na člověka, mnohem víc, než by se při zběžném pohledu zdálo -např. menstruaci žen nebo sexuální sílu mužů. Prokázaný je rovněž vzrůst kriminality a krvavého násilí během úplňku. Je pochopitelné, že úplněk má na člověka značný vliv , jestliže tělo obsahuje zhruba 80% vody. Nejsilněji působí úplněk na děti od 4-7 let. Magická a magnetická síla Měsíce se však projevuje především v souvislosti se stoupáním hladiny vodních ploch, moří a oceánů. Nejnižší jednotkou lunární časomíry je proto perioda přílivu a odlivu, tj. lunární den. Základní jednotkou však zůstává lunární rok.

Kalendářové počítání:
Nejnižší drobná mince lunární měny je lunární den. Je to doba mezi dvěma kulminacemi Měsíce. Trvá 24 hodin, 50 minut a 28 vteřin. Lunární den je reprezentován dobou přílivu a odlivu. Začíná ve 23 hodin našeho času. V lunárním kalendáři lunární rok 12 měsíců po 29,5 dnech. Každý 2,5. Rok se připojuje časová korektura přestupného roku. Vkládá se postupně za druhý až jedenáctý měsíc. Počátek každého lunárního měsíce odpovídá našemu novu. Lunární rok je období, kdy se může projevit úplný životní cyklus definovaný uceleným životním typem. Takových typových roků se postupně vystřídá 12, a přitom každý z těchto dvanácti roků s různým charakterem je ještě zabarvený prvkem, vládnoucím v tom kterém roce. Plnohodnotným lunárním cyklem je tedy prostřídání roků stejného znamení a zároveň stejného prvku. Cyklus trvá 60 let, což je typická ucelená generace.

První promyšlený kalendář byl v Číně sestaven již v 61. roce vlády císaře Chuang-Ti, tj. v roce 2637 př. n. l.. Jen pro zajímavost, např. v roce 1996 našeho letopočtu jsme žili v třináctém roce 78. Cyklu lunárního letopočtu.
Ucelený lunární kalendář se dodnes sestavuje v Hongkongu a na Tchai-wanu. Je to jakási všeobecná učebnice. Dávno již neslouží jen císaři. Řídí se jím miliony lidí. Neobsahuje jen astronomické a astrologické parametry, ale například i 24 úseků zemědělské ročenky. Neříká jen, jaký člověk je, ale i to, jak a kdy má zplodit potomka. Jde zkrátka o jakýsi almanach nevyčerpatelné moudrosti.

Kam dál

Reklama